Om oss

RSMF idag

DSCN1220 copy

Infanterister

Riksförbundet Sveriges Militärkulturhistoriska Föreningar (RSMF) bildades 1981 med syfte att öka samarbetet mellan landets militärhistoriska föreningar och främja svensk militärkulturhistoria. Förbundet ombildades 1991 med nya stadgar. RSMF är ett samverkansorgan mellan medlemsföreningar men också med myndigheter, museer och andra intresseorganisationer.

Sedan 2008 har RSMF ett avtal med Statens Försvarshistoriska Museer, SFHM, och förbundet är därmed en del av nätverket Sveriges Militärhistoriska Arv, SMHA. Avtalet innebär att RSMF och SFHM/SMHA samarbetar för att levandegöra den svenska historien ur ett militärt perspektiv. År 2015 består RSMF av 43 medlemsföreningar med ca 3000 medlemmar som tillsammans täcker tidsperioden från 1300-talet fram till modern tid. Med andra ord levandegör vi 600 år av Sveriges Militärkulturhistoria.

DSCN1021 Mikael iuniform m1802 för officer i artilleriet, kapten vid Svea artilleriregemente, med vita somriga byxor,Martin i uniform m1808

Artillerister

En lång historia i kortform

I början av 1980-talet bildades en riksorganisation i form av ett förbund av några av de större militärhistoriska uppvisningsgrupperna på initiativ av Björn Hermond, Göteborg. Deltagare var främst föreningar i Skåne och Småland samt den då enda artilleriföreningen, Artilleriavdelningen, i Göteborg.

Några större gemensamma övningar gjordes vissa år men det visade sig svårt att hålla igång förbundet.

En omstart gjordes 1997 då förre chefen vid Wendes Artilleriregemente, A 3, Överste Leif Mårtensson inbjöd alla militärhistoriska uppvisningsgrupper till en manöver och möte i N. Åsum utanför Kristianstad. Som en följd av detta tillsattes en arbetsgrupp och utarbetades stadgeförslag. Därefter genomfördes tre informationsmöten (Stockholm, Skövde och Kristianstad) med hjälp av SFHM under våren 1998.

Av många förslag utkristalliserades så småningom en profil för förbundet som sedan antogs i Kristianstad 7 november 1998. RSMF skall vara öppet för alla seriösa föreningar men kravet på kvalitet måste beaktas. Samlingsbegreppet MILITÄRKULTURHISTORIA lades fast. Information och samverkan i gemensamma frågor skall bli förbundets kännetecken. Förbundet skall företräda föreningarnas intressen i kontakterna med Försvarsmakten och andra centrala myndigheter och organisationer. Tjugosex föreningar anmälde sitt intresse att gå med i RSMF och förbundet hade därmed konstituerats.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress