RSMF OCH ARMÉN 500 ÅR

Riksförbundet Sveriges Militärkulturhistoriska Föreningar, RSMF, medverkade med historiska uppvisningar vid firandet av Armén 500 år den 27 maj-23 på Gärdet i Stockholm . 

RSMF bildades 1999 med syfte att öka samarbetet mellan de utåtriktade militärhistoriska föreningarna som aktivt visar upp svensk historia. Förbundet omfattar idag 37 föreningar, som har ca 2 600 medlemmar, och vars uppvisningsgrupper täcker tidsperioden från 1500-talet till mitten av 1900-talet. 

De genomför årligen ett hundratal historiska uppvisningar, reenactments och presentationer och gör också regelbundet uppdrag i de nordiska grannländerna jämte Tyskland och Baltikum. Förbundet och dess föreningar samverkar i gemensamma frågor med Försvarsmakten och andra myndigheter och organisationer.

RSMF’s program KL 10.00 – 12.00 på Gärdet 27 maj.

Det inledes kl 10.00 med fanfar, kanonsalut och invigningstal följt av ett historiskt korum med alla deltagare. RSMF föreningar visade därefter upp delar av den svenska arméns historia dels genom ett uppbyggt levande historiskt fältläger, som var öppet för besökare, dels genom uppvisningar av svensk historisk trupp från 1700 till 1900-talet.

Efter korum marscherade ett autentiskt karolinskt infanterikompani om ca 140 man från år 1700 in och presenterade sin indelning, sina stridsförberedelser och genomförde därefter en attack.

RSMF program KL 15.00 – 18.00 på Gärdet 27 maj.

Därefter följde uppvisningar av 1800-talets husartropp från 1895 med ca 30 ryttare som visade kavalleriets exercis och uppträdande vid sekelskiftet 1900. Det svenska artilleriet presenteras sedan med ett beridet kanon sexspann från 1800-talet samt några 1900 tals kanonekipage.   

På eftermiddagen upprepades uppvisningarna innan det var dags för förberedelser och uppställning inför den historiska förbimarschen 17.00 – 18.00 som genomfördes av RSMF föreningar och dagens armé i historisk tågordning.                                            

Kontaktperson

RSMF generalsekreterare Christian Weibull 

070 782 65899   weibullchristian@gmail,com 

Comments are closed.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress